cs 1.6 görüntü kalitesi ayarı

Zemin Doku (Texture Mode) Kalite Ayarı

Aşağıdaki komutlar ile duvar dokularının kalite ayarını değiştirebilirsiniz.
Görüntü kalitesini değiştirmek için konsolu acıp gl_texturemode GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR yazarsanız en yüksek doku kalitesini elde etmiş olursunuz. Diğer doku kodları aşağıdadır

GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR => Yüksek Kalite
GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST => Kaliteli
GL_NEAREST_MIPMAP_LINEAR => Orta
GL_NEAREST_MIPMAP_NEAREST => Düşük Kalite (software görüntü modu gibi)

Görüntü ayarı FPS kalitenizin değişmesine katkıda bulunur.