silahın üstünden geçince ele gelmesin

CS Silah ele gelmesin

CS Silahın üzerinden geçerken silahın ele gelmemesi için aşağıdaki kodu yazın

_cl_autowepswitch “1” – Silah ele gelmesin
_cl_autowepswitch “0” – Silah ele gelsin